Author Topic: Hvordan/Hur man bruker PP-Standard-HD skin setup i Peter Pan  (Read 839 times)

Hvordan/Hur man bruker PP-Standard-HD skin setup i Peter Pan
« on: March 17, 2021, 02:17:34 PM »

Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1566
  • View Profile
OBS!! Sjekk at du har alle oppdateringer installert først
Åpne PP menu med Blå Knapp >> PP News & Info >> Blå knapp igjen for PP Software Update

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PP-Standard-HD er det eneste skin i image. Men til gjengjeld har dette skin MANGE muligheter til å gjøre endringer.
For å gjøre endringer i skin, må du først installere noen filer.
For å gjøre dette må du ha et lagringsmedium tilkoblet boksen.
Naviger til:
# BLÅ
# Grafikkmeny
# PP standard skin oppsett
# BLÅ (Installer bakgrunnsbilder)
Velg så hvor du skal lagre bakgrunnsbilder, installer dem og start boksen på nytt.

Etter restart, naviger til:
# BLÅ
# Grafikkmeny
# PP standard skin oppsett
# GRØNN (Start oppsett)

Velg så hvilken versjon av skin du vil kjøre. PP standard skin (med videoforhåndsvisning) eller PP standard skin uten videoforhåndsvisning. NB! Dersom du endrer videoforhåndsvisning i skin, vil boksen måtte starte på nytt og du må navigere tilbake hit.
Ved oppstart etter endring av skin uten videoforhåndsvisning og OSD synlighet er satt til 100 % vil du få pop-up som spør om du vil endre OSD synlighet.
Skin uten videoforhåndsvisning krever at du justerer ned OSD synlighet noe. Hvor mye er en smakssak.
Når du justerer ned OSD synlighet, vil du se TV-bildet komme til syne bak menyene.
NB! justerer du for mye ned, vil du kunne få problemer med å lese menyer eller TTX-teksting av programmer.
Dersom du endrer fra skin uten videoforhåndsvisning til skin med videoforhåndsvisning, vil du få spørsmål om å endre OSD synlighet dersom denne er satt til under 100 %.

Når du skal endre i selve skin, vil du se live hva du endrer.
Til venstre i skjermen er en liste.
Øverst i listen er "Skin favoritter". Du kan lagre 10 forskjellige favoritter. Altså du har tilgang til 10 forskjellige skin bare der.
Neste punkt i listen er "Skin bakgrunn" Pr nå er det mulig å velge mellom 53 forskjellige bakgrunnsbilder til skin.
NB! Om du endrer farge for "Meny tekstfarge", bør fargen være en kontrast til den "Skin bakgrunn" du har valgt. Fargen du velger for "Meny tekstfarge" brukes mange andre plasser og BØR være kontrast til farge i "Skin bakgrunn".
Øvrige punkter er selvforklarende.

Når du er ferdig med endringene trykker du:
GRØNN (lagre) Dette lagrer endringene, men vil ikke endre det til aktivt skin.
GUL (Utfør Magi!) Dette vil lagre endringene og spørre om du vil starte boksen på nytt med de siste endringene som aktivt skin.

Når du skal bytte mellom lagrede favoritter, velger du den favoritten du ønsker å bruke og trykker GUL (Utfør Magi!) og boksen må restarte for å aktivere det nye skin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PP-Standard HD är det enda skinnet i Peter Pan. Men i gengäld har denna skin MÅNGA möjligheter att göra förändringar.
För att göra ändringar i skinnet måste du först installera några filer. För att göra detta måste du ha ett lagringsmedium anslutet till boxen.
Navigera till:
# BLÅ
# Grafikmeny
# PP standard skin layout
# BLÅ (Installera bakgrundsbilder)
Välj sedan var bakgrundsbilder ska sparas, installera dem och starta om boxen.

Efter omstart navigerar du till:
# BLÅ
# Grafikmeny
# PP standard skinlayout
# GRÖN (starta installation)

Välj sedan vilken version av skinnet du vill köra. PP standardskin (med videoförhandsgranskning) eller PP-standardskin utan förhandsgranskning av video. OBS! Om du ändrar videoförhandsgranskningen i skin måste boxen startas om och du måste navigera tillbaka hit.
När du startar upp efter att du har bytt skin utan att förhandsgranska video och OSD-synlighet är inställd på 100% får du en popup som frågar om du vill ändra OSD-synligheten.
skin utan förhandsgranskning av video kräver att du justerar OSD-synligheten något. Hur mycket är en fråga om smak.
När du justerar OSD-synligheten ser du TV-bilden visas bakom menyerna.
OBS! om du justerar för mycket ner kan du ha problem med att läsa menyer eller TTX-undertexter för program.
Om du byter från skin utan förhandsgranskning av video till skin med förhandsgranskning av videon kommer du att bli ombedd att ändra OSD-synligheten om den är inställd på under 100%.

När du ska förändras i själva skinnet kommer du att se live vad du förändrar.
Till vänster om skärmen finns en lista.
Högst upp på listan finns "Hudfavoriter". Du kan spara 10 olika favoriter. Så du har tillgång till tio olika skinn just där.
Nästa punkt i listan är "Skin wallpaper" Från och med nu är det möjligt att välja mellan 53 olika tapeter för skinn.
OBS! Om du ändrar färgen för "Menytextfärg" bör färgen stå i kontrast till den "Skinnbakgrund" du har valt. Färgen du väljer för "Menytextfärg" används på många andra ställen och BÖR vara en kontrast till färgen i "Skinnbakgrund".
Andra punkter är självförklarande.

När du är klar med ändringarna trycker du på:
GRÖN (spara) Detta sparar ändringarna men ändras inte till aktiv skin.
GUL (Utför magi!) Detta sparar ändringarna och frågar om du vill starta om boxen med de senaste ändringarna som aktiv skin.

För att växla mellan sparade favoriter, välj den favorit du vill använda och tryck på GUL (Utför magi!) Och boxen måste startas om för att aktivera den nya skalen.
« Last Edit: March 21, 2021, 04:08:49 PM by Administrator »

Re: Hvordan/Hur man bruker PP-Standard-HD skin setup i Peter Pan
« Reply #1 on: March 21, 2021, 08:23:18 PM »

Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1566
  • View Profile
Da skal vi se litt på hva som du kan legge til selv.

Hvis du vill kan du selv legge til egen produserad grafik som eksemplevis din egen bakgrunns bilde.

Steg 1

Finn på nette elle ennå bedre lag ditt eget bakgrunns bilde.
Når du er klar er det viktigt at du har rett størrelse og rett format på bildet.

Størrelsen skal hva minimum 1280x720 i 16:9 format
Selve bilde format skal hva .png Du kan godt jobbe med vilket bild format som helst men må spare som png.


Steg 2

Skap deg en folder med unikt navn bruk gjerne Min Bakgrunn1 osv
Nå sparer du ned ditt bilde i den mappen. Alltid bruk navne / namnet back.png

Steg 3

Med ftp så laster du opp mappen med bakgrunns filen back.png til din Dreambox.
Banen den skal til er: /media/ppmedia/tsc/background

Steg 4

Ta en omstart på din Dreambox. Trenger kun starte om GUI
Nå hvis du skroller deg gjenom bakgrunns valgen så finner du bilde dit under samme navn / namn som du gav mappen.


Skal komme med flere tips hvordan du kan legge til andre egen produserte png som brukes i PPP-Standard-Skin setup
« Last Edit: March 21, 2021, 09:18:40 PM by Administrator »